Studii, proiecte, avize

PRODAC SRL intocmeste:

  • documentatii pentru obtierea notificarii pentru inceperea executiei forajelor pentru alimentari cu apa
  • documentatii pentru obtinerea avizului de gospodarire a apei
  • studii hidrogeologice
  • proiecte de foraj
  • documentatii pentru obtinerea autorizatiei de gospodarire a apei

Fiind atestata in acest domeniu de Ministerul Mediului si Gospodariririi Apelor.